Opstaldning på Bellingegård

For at være opstaldet på Bellingegård skal man, før hestens ankomst, have underskrevet en opstaldningskontrakt, meldt sig ind i klubben samt have betalt boksleje og depositum for boksen. Opstaldningskontrakten skal sikre at vi, før hestens flytter ind, er enige om, hvilke regler der er gældende på Bellingegård samt hvem der har ansvaret for alt, hvad der vedrøre hestens sikkerhed, sundhed og trivsel.
Som pensionær forpligter man sig til at overholde klubbens sikkerheds- samt ordensreglement.
 
Før kontraktens indgåelse, er det hesteejerens pligt, at oplyse, hvis der er særlige forhold omkring fodring/håndteringen af hesten, eksempelvis om hesten har allergi, er krybbebidder, væver eller. lign. Særlige forhold påføres opstaldningskontrakten. Bestyrelsen forbeholder sig retten til, at godkende eller afvise opstaldning.   
 
Vi tilbyder:

 • dejlige store, lyse og åbne bokse
 • fodring 3 x dagligt i vinterhalvåret
 • Vandkopper på vinterfoldene m. tempereret vand
 • Mulighed for døgnfold på græs fra 1. juli- 1. september
  Ønsker man døgnfold før og efter denne periode, er dette muligt, også på græs, så længe græsset tillader det, dog ikke tidligere end 1. maj eller senere end 1. oktober
 • fodergang med plads til eget foder/gulerødder
 • Et staldskab til at opbevare, de mest brugte ting. Eget staldskab kan stilles i skytte rummet, dog er der begrænset plads, så mange skabe er ikke en mulighed. 
 • 20x60 ridehus med spejl på hele kortsiden, rytterstue og café
 • 2 udendørs ridebaner med trejde på vej anlagt med græs. 
 • vaskerum
 • rytterstue med varme og køkken, som kan benyttes af alle
 • aflåst sadelrum
 • begrænset plads til opbevaring af eget/indkøbt hø/wrap. Wrap opbevares udendørs.
 • frøgræs og halm på foldene i vinterperioden.
 • 2 kg frøgræs inklusiv i bokslejen.
 • halm og frøgræs kan tilkøbes efter gældende prisliste
 • mulighed for tilkøb af ekstra ydelser som udmugning, dækkenskift osv, se gældende prisliste
 • Skovkort til Corselitze skovens ridestier er inkluderet i opstaldningen
  
I hverdagene bliver stalden passet af vores staldansvarlige. 
 
I weekender/ferier og helligdage er der et opstalder og parter, som lukker hestene ud og ind, samt fodre og strøer og sikre at der forefindes vand samt frøgræs og halm på foldene.
Fredag/weekender/ferier og helligdage er det pensionærer og parter der har aftenfodring. 
 
Har du spørgsmål ang. opstaldningen, skal du henvende dig til opstaldningsansvarlige: Marlene Jensen 23987434 eller 28345385
 

Priser

Se priser på opstaldning her