Seneste Nyheder

Kalender kommende aktiviteter

Klik her for at oprette en profil

Klubben har følgende udvalg


Sponsorudvalget: kontaktperson

Hovedopgaven for Sponsor-udvalget er at søge fonde til store projekter, sælge reklameskilte i ridehuset og skaffe sponsorgaver til stævner mm.

PR-udvalget: kontaktperson

Udvalgets opgave er at øge kendskabet til klubben og klubbens aktiviteter.

Udvalget står for kontakt til pressen, reklame m.m.

Etablissements/anlægsudvalget: Kontaktperson

Hovedopgaven for Etablissements/anlægsudvalget er at stå for vedligeholdelse af stalde, ridehus og udearealer. Udvalget planlægger sammen med bestyrelsen udførelsen af nye projekter.

Stævneudvalget: Kontaktperson

Stævneudvalgets opgave er, at have det overordnede ansvar i forhold til at planlægge og afholde d- og c-stævner i dressur og spring på Bellingegård.

Juniorudvalget: kontaktperson Henriette
Hovedopgaven for Juniorudvalget er at varetage interessen for klubbens juniorryttere.

Alle medlemmer af Juniorudvalget er i aldersgruppen 12-18 år.

Det er Juniorudvalgets opgave (i samarbejde med underviserne, Bels’venner og øvrige udvalg) at styrke sammenholdet blandt børn og unge på Bels i aldersgruppen 4-18 år ved at:

• bistå de øvrige udvalg ved arrangementer

• planlægge og afholde elevstævner, ponygames-, og andre bredde-orienterede konkurrencer.

• planlægge og afholde juniorweekender

Ønsker du ikke at sidde i et af klubbens udvalg, kan du måske hjælpe BELS’ Venner

Bels’ venner er klubbens støtteforening: kontaktperson Jane Nielsen

Hovedopgaven for Bels’ venner er, at planlægge div. arrangementer, som f.eks. fastelavn, juletræsfest, sommerfest, banko, loppemarked og hvad der ellers kan findes på (bowlingture el. lign., da man jo sagtens kan samles om andet end hestene). Derudover at varetage det overordnede ansvar for Cafe Bels og sikre en rentabel drift af denne.

Det er Bels’ venners ansvar at:

• sørge for forplejning til hjælpere, dommere, gæster mfl. ved Bels’s arrangementer

• indkøbe varer til salg over disken til arrangementer

• bemande cafeen ved klubbens og støtteforeningens arrangementer

• vedligeholde Café Bels samt udarbejde budget, handlingsplan og regnskab for Bels’venners aktiviteter

Banner