Ordensreglement

1. Hvem og hvad gælder ordensreglerne for:
 • Ordensreglerne er gældende overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført
 • Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlige for, at ordensreglementet overholdes
 • Klubbens ansatte personale er bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere fra ordensreglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger fra personalet skal altid ubetinget følges
 • Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med ordensreglerne rettes til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende. Klager skal altid være skriftlige. Anonyme klager vil ikke blive behandlet af bestyrelsen
 • Bestyrelsen og udvalgene kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet
2. Færdsel på klubbens område:
 • Klubbens faciliteter, herunder materiel, ridehus, ridebaner, hegn etc. må ikke udsættes for unødig overlast 
 • Der skal altid holdes ryddeligt i rytterstuen samt i forgangen hertil
 • Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til klubbens bestyrelse
 • Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt
 • Al færdsel på klubbens område er på eget ansvar
 • Biler, trailere og cykler henvises til parkering uden gene for andre. Dvs. indgange skal holdes fri. Der henstilles til, at pladserne nærmest gangen til ridehuset friholdes til biler med trailere
 • Papir og andet affald henvises til de opsatte skraldespande
 • Stalden åbner som hovedregel kl. 7.00, når der morgenfodres
 • Når man forlader staldene som den sidste, slukkes og lukkes der. Stalden skal være lukket ca. kl. 22
 • Fodervagten lukker og slukker mellem kl. 20.00 og 22.00, med mindre der er medlemmer, som benytter faciliteterne. Forlader man staldene som den sidste, slukker og lukker man. Stalden skal være lukket ca. kl. 22.00.
3. Benyttelse af ridehus og baner:
 • Det er en forudsætning for benyttelse af ridehus og baner, at rytteren har indløst facilitetskort, såfremt hesten ikke står opstaldet på stedet. Regler for facilitetskort
 • Det er tilladt, at slippe hesten løs i ridehuset, hvis ingen andre ønsker at benytte det. Hestene SKAL I GIVET FALD VÆRE UNDER KONSTANT OPSYN af en person, der opholder sig i ridehuset. Hestene skal være iført grime eller hovedtøj og gardinet skal være trukket for det store spejl, så vi ikke risikere at hesten springer ind i det. 
 • Longering og andet arbejde for hånden er kun tilladt, hvis samtlige andre ryttere er indforstået med det. Der skal HØJT OG TYDELIGT spørges om lov inder der begyndes. Kommer der nye ryttere på banen eller i ridehuset efter påbegyndt longering, er det tilladt at færdiggøre dette
 • Parade og tilbagetrædning indøves 1,5 m inden for hovslaget således, at der kan arbejdes ugeneret på dette
 • Skridt foregår altid på hovslaget (enkeltvis, ikke to og to) - øvrige ryttere rider udenom. Er der andre ryttere i ridehuset, står man ikke stille med sin hest på hovslaget for at snakke
 • Det er tilladt at medbringe egen instruktør uden for de skemalagte undervisning timer. Instruktøren skal godkendes af bestyrelsen
 • Voldsom brug af pisk og diverse hjælpere må ikke finde sted
 • Man mødes altid VENSTRE MOD VENSTRE 
 • Døre, låger, led og lignende til baner og ridehus skal normalt lukkes efter passage
4.  Ridning i naturen
Ved ridning i Corselitze skoven gælder følgende:
 • Du skal have indløst skovkort, hvis du ikke er opstalder på Bellingegård Sportsrideklub. 
 • Opstaldere på Bellingegård Sportsrideklub, skal sørger for at have de gule skovveste på når de færdes i skoven. 
 • Færden i trafik og natur skal ske med respekt for miljøet.
 • Rid kun på ridestierne.
 • I den lille skov må der kun rides på stien, der går over broen og fortsætter til P-pladsen ved hovedvejen.
 • Rid kun i midterrabatten eller siderabatterne, aldrig i hjulsporerne.
 • Sæt tempoet ned i skridt når du passerer andre skovgæster.
 • Gangarten skal tilpasses vejens beskaffenhed da grusveje og stier er sårbare især i våde perioder.
 • Der må rides i skoven fra solopgang til solnedgang.
 • Husk at orientere jer om der er jagt i skoven, før i rider ud.
 • Find yderligere oplysninger om ridning i Corselitze skoven her: Corselitze rutelaug 
5. Springning:
 • Springning i ridehuset må kun ske i de skemalagte timer (se ridehusplan) eller med speciel tilladelse fra bestyrelsen
6. Staldmiljø:

Tag hensyn til hestene:

 • Løb ikke på staldgangen
 • Stalden er hestens hjem og du er kun gæst
Hjælp med at holde orden:
 • Fej efter dig selv, også inden du går med hesten
 • Hæng hovedtøj og sadel på plads i sadelrummet efter brug
 • Læg strigler og hovrensere på plads, så de ikke flyder på staldgangen
Brug af vaskerummet:
 • Sæt din hest i kæderne, så den ikke farer rundt derinde
 • Sprøjt over mod afløbet, og undgå at sprøjte ud mod mellemgangen
 • Skrab eller fej gulvet for vand. Fjern hestepærer efter din hest, brug skovl og fej ikke hestepærer eller jord ned i afløbet
 • Vaskerummet er kun for pensionærer, og ikke for ryttere, som kun har indløst facilitetskort

7. Foldregler:

 • Personalet lukker hestene ud på fold om morgenen og tager dem ind igen inden middagsfodringen, hvis ikke andet er aftalt
 • Tager man den næstsidste hest ind, tager man også den sidste. Man må under ingen omstændigheder efterlade én hest alene på fold, heller ikke selv om denne gik alene inden. Ingen hest skal i øvrigt gå alene - tag altid en selskabshest med
 • Man må ikke bruge andre folde, end de indtegnede. Bestyrelsens anvisninger skal altid følges

8. Udmugning og strøning:

 • Man står selv for at muge sin boks ud. Der er mulighed for at betale 300 kr. pr. mdr. Hvis man ønsker, at få muget sin boks hver 3. uge.
 • Tavlen der hænger på porten ind til vaskerummet, afkrydser man hvis man ønsker, at få strøet sin boks.
Overtrædelser af reglementet kan medføre bøder!

Grove overtrædelser kan medføre øjeblikkelig bortvisning!

Udover ordensreglementet gælder også klubbens sikkerhedsregler som findes på hjemmesiden under menupunktet "klubben/sikkerhed"