Klubben har følgende udvalg


Sponsorudvalget: kontaktperson

Hovedopgaven for Sponsor-udvalget er at søge fonde til store projekter, sælge reklameskilte i ridehuset og skaffe sponsorgaver til stævner mm.

PR-udvalget: kontaktperson

Udvalgets opgave er at øge kendskabet til klubben og klubbens aktiviteter.

Udvalget står for kontakt til pressen, reklame m.m.

Etablissements/anlægsudvalget: Kontaktperson

Hovedopgaven for Etablissements/anlægsudvalget er at stå for vedligeholdelse af stalde, ridehus og udearealer. Udvalget planlægger sammen med bestyrelsen udførelsen af nye projekter.

Stævneudvalget: Kontaktperson

Stævneudvalgets opgave er, at have det overordnede ansvar i forhold til at planlægge og afholde d- og c-stævner i dressur og spring på Bellingegård.

Juniorudvalget: kontaktperson Henriette
Hovedopgaven for Juniorudvalget er at varetage interessen for klubbens juniorryttere.

Alle medlemmer af Juniorudvalget er i aldersgruppen 12-18 år.

Det er Juniorudvalgets opgave (i samarbejde med underviserne, Bels’venner og øvrige udvalg) at styrke sammenholdet blandt børn og unge på Bels i aldersgruppen 4-18 år ved at:

• bistå de øvrige udvalg ved arrangementer

• planlægge og afholde elevstævner, ponygames-, og andre bredde-orienterede konkurrencer.

• planlægge og afholde juniorweekender