SIKKERHED

 
 Vi bruger hjelm
Læs om vores sikkerhedscertificering under menupunktet "klubben"

Sikkerhedsregler

1. For din og hestens sikkerheds skyld:
 • Hesten skal iføres trense eller grime og træktov når der trækkes med den.
 • Skal du gå tur med din hest bør den have trense og træktov på.
 • Man må under ingen omstændigheder fastgøre sig til hesten ved at vikle træktov eller longe rundt om hånden eller
  livet!
 • Brug altid sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj både ved ridning og håndtering af hesten. Sandaler, Clogs og andet
  åbent fodtøj må ikke benyttes ved omgang med hestene.
 • Tobaksrygning er strengt forbundt overalt indendørs!
 • Der afholdes sikkerhedskursus ca. hvert andet år. Sikkerhedskurset er obligatorisk for ejere/brugere af privatheste,                                      hvis ejer/bruger er under 18 år.
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hestene, hverken i stald, ved baner eller i ridehuset.
 • Det er ikke tilladt hverken at parkere, standse eller foretage af- og pålæsning af heste foran stalden. Brug parkeringspladsen.

2. Staldmiljø:

 • For at opholde sig alene i stalden skal man have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.
 • Der må ikke rides inde i stalden, betongulvet er meget glat.
 • Det anbefales at der sættes træktov i hesten når du tager den ud af boksen.
 • Lad være med at have din hest stående løs. Selv den mest velopdragne hest kan blive forskrækket, og dermed være til
  fare for din eller andre heste og ryttere. Sæt derfor din hest fast når du ordner den.
 • Lad ikke din hest stå uden opsyn, mens den står i kæderne.
 • Når heste der står i kæderne passeres, skal dette gøres med forsigtighed og man løfter IKKE hård, voldsom, hurtigt eller højt op i kæden.
 • Når du har sat hesten i boks, skal du sikre dig at lågen er lukket ordentligt.
 • Det anbefales at folk under 18 år skal bære ridehjelm når de færdes omkring hestene - også i stalden, samt ved ind- og udlukning på fold.
 • Når hestene trækkes ind og ud af stalden og skal passere heste, der står i kæderne, SKAL man udvise hensyn og har man en utrolig hest, skal man trække den ind i boksen og så den anden hest kan passere. Udstyr og striglekasser skal placeres i side, så gangarealet holdes frit.
 • Der må under ingen omstændigheder forefindes glasflasker i stalden.

3. Ridning:

 • I ridehuset/på banen må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere, samt evt.
  hjælpere.
 • Det er forbudt at sidde på barrieren. Brug tilskuerpladserne.
 • Tilskuere ved banen og i ridehallen skal forholde sig roligt.
 • Ved ridning på særligt urolige heste, må man sørge for, at det foregår således, at det ikke kan genere andre ryttere,
  fodgængere etc.
 • Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område, skal foregå i skridt. (dette gælder ikke ridestierne)
 • Ved ridning i skoven, skal der rides i midterrabatten eller siderabatten - Der må ikke rides i hjulsporene. 
 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter, fodgængere, cyklister osv., disse passeres i øvrigt i skridt.
 • Alle skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm, når de er til hest.
 • Det anbefales at alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der
  kan hænge fast i bøjlen.
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
 • Der skal altid holdes god afstand til de øvrige heste i ridehuset.
 • Ved færdsel ind og ud af ridehuset tages der hensyn til de øvrige ryttere. Giv tydeligt signal ved at sige: "jeg kommer
  ind" eller: "jeg går ud".
 • Det er forbudt at tale i mobiltelefon eller sms'e, når man er til hest.
 • Under ridning skal hesten altid bære trense, kandar, hackamore eller andet, som er beregnet til ridebrug.

4. Springning:

 • Brug af springvest kræves for ryttere under 18 år og anbefales kraftigt for ryttere over 18 år.
 • Der må kun springes, når der er mindst to personer tilstede.
 • Springning i ridehuset må kun ske i de dertil skemalagte timer (se ridehusplanen) eller med speciel tilladelse fra
  bestyrelsen.
 • For ryttere under 18 år gælder ved springning, at der altid skal være mindst en voksen til fods tilstede.

5. Fold:

 • For at lukke eller hente heste på folden, skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have viden og færdigheder
  svarende dertil.
 • Hvis hesten skal have grime af i stalden, skal hesten være tryg ved at få grimen af og på, da det ikke er staldpersonalet eller staldkammerater der skal lære hesten, at håndtere dette. 
 • Hesten skal være træk- og håndterbar ved ud- og indlukning, hvis det viser sig at hesten ikke er dette forventes det at ejer, selv trækker hesten til og fra fold til den er træk- og håndterbar.
 • Der skal altid trækkes med træktov.
 • Én person kan kun fører op til max. 2 heste ad gangen til og fra folden, hvis der er givet tilladelse af ejer/ejerne.
 • Føre flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
 • Alle heste ejere på Bellingegård Sportsrideklub, har ansvar for at hegnet er intakt og hvis det opdages at hegn eller lign. er gået i stykker, er man forpligtet til at påbegynde reparation og kontakte bestyrelsen.
 • Der må ikke gives godbidder når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer.
 • Krybbefodring må ikke foregår på foldene.
 • Wrap, halm, Hø og Frøgræs skal gives i bure.
 • Alle led skal lukkes på folden efter brug.
6. Hvis uheldet er ude:
 
I tilfælde af brand forefindes brandslukkere i begge ender af store stald.
Hesteejere opfordres til, at anskaffe sig fornødent førstehjælpsudstyr til egen hest.
Hvis man ser, at en anden hest er kommet til skade, må man tilkalde ejeren og evt. dyrlæge.
Der forefindes førstehjælpskasser til både hest og rytter i bryggerset.
Tag forholdsregler så uheld begrænses:
 • Skriv på tavlen ved den store port, når du rider i skoven alene.
 • Medbring mobiltelefon ved ridning i skoven
 • Rid med omtanke

Udskriv sikkerhedsreglerne

Alle medlemmer bør læse følgende:

Forsikringer, hvordan er du dækket, hvis uheldet er ude?

Brand, hvad gør du?


Førstehjælp
, hvad gør du hvis hesten kommer til skade?
 
Hvert år må omkring 7.000 danskere på skadestuen, fordi de er kommet til skade i forbindelse med ridning. Hver fjerde af dem er kun mellem 10 og 14 år. Det vil Dyrenes Beskyttelse nu ændre på.
 
Test din viden om hestes adfærd på hjemmesiden: http://www.hestiharmoni.dk/